Наредба за изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: Веселин Калановски и Михаил Паргов – общински съветници;
  • Относно: Обществена консултация по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-4316/11.05.2021 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община.

По електронен път:

  • На електронна поща: nikolai.ignatov@abv.bg
  • Относно: Обществена консултация по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-4316/11.05.2021 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община.

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 11.05.2021 г. до 10.06.2021 г.

4. Съдържание на документацията:

  • Доклад с рег. № СОА21-ВК66-4316/11.05.2021 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община.

5. Координати за връзка:

  • Николай Игнатов, сътрудник към общинските съветници от "Демократична България";
  • Eлектронна поща: nikolai.ignatov@abv.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА:

проф. Георги Янков (публикувано на 15.06.2021 г.)