Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за периода 2020 - 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Проект на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за периода 2020 – 2022 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за периода 2020 – 2022 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Проект на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за периода 2020 – 2022 г.  

По електронен път:

 • На ел. поща: snezhana.yancheva@sofia.bg
 • Чрез системата на Контактния център на Столична община: call.sofia.bg
 • На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Проект на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за периода 2020 – 2022 г.  

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 17.06.2020 г. до 16.07.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

 • Снежана Янчева – старши експерт в дирекция „Образование“
 • Тел.: 02/846 70 39
 • Ел. поща: snezhana.yancheva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.