Проект за изменение на Правилника за организацията на дейността на общинското предприятие „Екоравновесие”

Проект за изменение на Правилника за организацията на дейността на общинското предприятие „Екоравновесие”

Публикувано на: 04.07.2014 г.

Вносител: Мария Бояджийска, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение 

04.07.2014