Проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО

Допълнение на Доклад № 6600-1796[1]/09.05.2013 г. за приемане на проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО

Публикувано на: 02.07.2014 г.

Вносител: арх. Петър Диков - главен архитект на Столична община

Допълнение на доклада, Проект за решение
Предложение за допълнение

02.07.2014