„ДКЦ ХХХ – София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещения

ОБЯВА

„ДКЦ ХХХ – СОФИЯ” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на 3 помещения:
> 1. Имотът се състои от: Помещения – 2 бр. стаи (преходни) с площ от 17,94 кв. м и 17,50 кв. м и прилежащи идеални общи части на сградата 8,87 кв. м, намиращи се  на 3. етаж в сградата, в която се помещава „ДКЦ XXХ – София” ЕООД, с адрес: град София,  ж.к. "Обеля 2", ул. „Кривините“. Предназначение на имота: за стоматологичен кабинет.
> 2. Имотът се състои от: Помещение – с площ от 16,94 кв. м (шестнадесет цяло и деветдесет и четири стотни кв. м), и прилежащи идеални общи части на сградата 8,87 (осем цяло и осемдесет и седем) кв. м, находящо се на 3. етаж  в сградата, в която се помещава „ДКЦ XXХ – София” ЕООД, с адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. „Кривините“. Предназначение на имота:  кабинет за Юмейхо терапия.
> 3. Имотът се състои от: Помещение (стая) с площ от 9  кв. м, находящо се на 4. етаж  в сградата, в която се помещава „ДКЦ XXХ – София” ЕООД, с адрес: град София, ж.к. "Обеля 2",  ул. „Кривините“. Предназначение на имота: Помещение за склад.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 29.03.2024 г. от 10:00 часа на следния адрес: град София, 1326, ж.к. "Обеля 2", ул. „Кривините“, в сградата на „ДКЦ XXХ – София” ЕООД.

Конкурсната документация се получава от Администрацията на 2. етаж в сградата на Дружеството – тел: 0884016954.
Крайният срок за подаване на документи за участие: до 12:00 ч. на 28.03.2024 г.
    

Решение 08/08.03.2024 г. на управителя на „ДКЦ XXХ – София” ЕООД​​​​​​​ д-р Цветан Недялков
Решение 09/08.03.2024 г. на управителя на „ДКЦ XXХ – София” ЕООД​​​​​​​ д-р Цветан Недялков
Решение 10/08.03.2024 г. на управителя на „ДКЦ XXХ – София” ЕООД​​​​​​​ д-р Цветан Недялков

18.03.2024