Проект за изменение и допълнение на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на СО

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Проект за изменение и допълнение на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на СО

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект за изменение и допълнение на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на СО


1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис;
 • На вниманието на: Александър Кузманов – мл. експерт в дирекция „Секретариат на СОС“;
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-132-[2]/04.05.2023 г. относно приемане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на СО

По електронен път:

 • На ел. поща:  aleksandar.kuzmanov@sofia.bg
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-132-[2]/04.05.2023 г. за приемане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на СО;
 • На вниманието на: Александър Кузманов – мл. експерт в дирекция „Секретариат на СОС“.

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 14 (четиринадесет) календарни дни – от 04.05.2023 г. до 18.05.2023 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

 • Александър Кузманов – мл. експерт в дирекция „Секретариат на СОС“;
 • тел. за връзка 02/9377-321;
 • ел. поща: aleksandar.kuzmanov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.