"Егида – София" ЕАД открива конкурс за отдаване под наем на търговски обекти, собственост на „Егида – София” ЕАД

09.02.2024

„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обект – павилион № 32, находящ се на пазар „Ситняково“

05.02.2024

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

25.01.2024

„ДКЦ XXII – София” продължава до 13:00 ч. на 08.02.2024 г. срока за подаване на оферти за участие в обявения конкурс за отдаване под наем за срок от 3 г. на имот, частна общинска собственост, представляващ Имот 2: Помещение „Персонал“ (Кабинет № 4), намиращо се в сградата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с предназначение: лекарски кабинет за диетолог-психолог

24.01.2024

„Спортна София – 2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на необорудвано, самостоятелно обособено помещение с площ от 100 (сто) кв. м, на приземен етаж със самостоятелен вход и прилежащ терен от 25 (двадесет и пет) кв. м пред входа, с предназначение за кафе-клуб за целогодишно ползване, находящи се в гр. София, р-н „Възраждане”

24.01.2024

"Метрополитен" ЕАД обявява спиране на процедурата по конкурс за отдаване под наем на обекти, публикуван на 05.01.2024 г.

19.01.2024

„Лозана” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

17.01.2024

„Топлофикация София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив – помещение, с предназначение ведомствен бюфет, в Централно управление, представляващ част от капитала (имуществото) на "Топлофикация София" ЕАД

09.01.2024

„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост: помещения, намиращи се в сградата на Дружеството

08.01.2024

"Метрополитен" ЕАД открива конкурсна процедура за отдаване под наем на обекти

05.01.2024

— 10 Items per Page
Showing 11 - 20 of 24 results.