„Столичен автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: „Свободна площ от 20 кв. м за поставяне на преместваем обект за продажба на закуски и безалкохолни напитки в АП „Земляне”

01.12.2023

Район "Люлин" обявява удължаване на срока за участие в публично оповестения конкурс за нежилищен обект – Обособена позиция 2. (в ж.к. “Люлин-4" до бл. 402), от 8:30 ч. на 27.11.2023 г. до 17:00 ч. на 11.12.2023 г. вкл.

27.11.2023

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, складове), находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“ и „Сребърна“

27.11.2023

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се в район „Студентски“

27.11.2023

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Симеоново” и „Сребърна”

27.11.2023

Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, частна общинска собственост, представляващ стоматологичен кабинет с обща площ 28,27 кв. м, в самостоятелен обект за здравни и социални дейности – с. Кривина, район "Панчарево"

22.11.2023

Район „Красна поляна” удължава срока за подаване на оферти до 30.11.2023 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в 28. СУ „Алеко Константинов”

17.11.2023

Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти с площ над 10 дка – частна общинска собственост, от общинския поземлен фонд на територията на район „Кремиковци“

17.11.2023

Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем имот – публична общинска собственост, представляващ спортен терен – открит обект за спортни дейности, находящ се в кв. „Требич”

14.11.2023

Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ терен с площ от 12,00 кв. м, находящ се в кв. "Бояна", пл. "Сборище", ул. „Брезовица“, за разполагане на преместваем обект (павилион) по индивидуален проект

10.11.2023