Район Красно село обявява конкурс за подаване на оферти зa участие в конкурс - отдаване под наем за срок от 5 години на свободен нежилищен имот, с площ 22,10 кв. м., представляващ магазин, ул. „Дамян Груев" № 8а

06.08.2015

Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 години на нежилищен имот-частна общинска собственост, за магазин за хранителни стоки, с. Пасарел

06.08.2015

Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 години на терен с площ 12 кв. м.-публична общинска собственост, находящ се в с. Железница

03.08.2015

Първа МБАЛ – София” ЕАД обявява търг с явно наддаване на недвижим имот в кв. Драгалевци със застроена площ от 1563 кв.м

03.08.2015

Столична община обявява провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в район Искър

31.07.2015

Район Красно село обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на нежилищен имот частна общинска собственост, с площ 80.40 кв.м, с предназначение за кафе-аператив

31.07.2015

Район Банкя обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имоти от ОПФ на територията на района, землище Иваняне

31.07.2015

Район Банкя обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от едноетажна сграда с предназначение за курортна туристическа сграда с площ 112,8 кв. м.

31.07.2015

Район Нови Искър удължава провеждане на конкурс за даване под наем на имот– частна общинска собственост- едноетажна сграда, кв. Курило, за срок до 10 години.

30.07.2015

Район Красна поляна обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от общински недвижим имот, с площ от 50.00 кв.м. за бюфет, нахоящ се в сградата на района

30.07.2015