Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд с площ над 10 дка от землищата на с.Волуяк и с. Мрамор

14.08.2015

Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на обект публична общинска собственост за ученически бюфет, с площ 46,75 кв.м.

14.08.2015

Район Подуяне удължава срока на конкурс за организиране на ученическо бюфетно хранене в 124 ОУ Васил Левски

14.08.2015

Район Средец обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на ученически стол и ученически бюфет в сградата на 38 ОУ Васил Априлов

12.08.2015

Район Средец обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на обекти за ученическо столово хранене в сградата на 7 СОУ Свети Седмочисленици

12.08.2015

Район Средец обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на ученически стол и ученически бюфет в сградата на 133 СОУ А. С. Пушкин

12.08.2015

СБДПЛР Панчарево - ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 години на помещение от 34 кв.м. за продажба на кафе, закуски

11.08.2015

Район Витоша удължава срока на конкурса за отдаване под наем за срок от 10 години на терени - части от тротоари за извършване на търговска дейност

11.08.2015

Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 години на имот с площ над 10 дка, с. Плана, м. „Пусти рид”

07.08.2015

Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот публична общинска собственост

07.08.2015