Район Сердика удължава с 15 дни срока за подаване на оферти зa участие в конкурс за отдаване под наем на общински имот , представляващ помещение за копирни услуги

21.08.2015

Район Връбница удължава срока за подаване на оферти зa участие в конкурс за отдаване под наем на части от нежилищен имот - публична общинска собственост за разполагане на телекомуникационни съоръжения

21.08.2015

Район Студентски организира и провежда конкурс за отдаване под наем на част от помещение в нежилищен имот – публична общинска собственост, за фитнес зала, в сградата на 8 СОУ „Васил Левски“

20.08.2015

Район Красна поляна продължава с 15 дни срокът за подаване на оферти за отдаване под наем на свободни - нежилищни имоти, терени частна общинска собственост

19.08.2015

Район Оборище открива процедура за провеждане на конкурс за организиране на ученическо столово хранене - ученически стол и бюфет в СМГ„Паисий Хилендарски”, с обща площ 242,06 кв.м.

18.08.2015

Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години, на публична общинска собственост за частно училище, с обща застроена площ 841,09 кв.м.

18.08.2015

Район Овча купел обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение, част от имот-публична общинска собственост,находящо се в 88 СОУ “Димитър Попниколов”, с площ 392,00 кв.м.

18.08.2015

Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 г. на нежилищен общински имот, с площ 1200 кв.м за открит паркинг с автомивка

17.08.2015

Район Надежда организира и провежда конкурс за разполагане на преместваеми обекти

17.08.2015

Първа МБАЛ-София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот - частна общинска собственост за осъществяване на медицинска дейност

14.08.2015