Район Студентски организира и провежда конкурс за организиране на ученическо столово хранене в общинско училище – 8-мо СОУ Васил Левски, на територията на район Студентски

28.08.2015

Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот - клуб към трафопост, до бл.414 с площ 86,79кв.м.

28.08.2015

Район Илинден удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за клубно помещение-общинска собственост, с площ 136.45 кв.м.

27.08.2015

Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот публична общинска собственост

26.08.2015

Район Надежда, удължава срока за прием на конкурсни документи за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост за срок от 10 години

26.08.2015

Район Младост удължава срока за подаване на оферти зa участие в конкурс за отдаване под наем на общински спортни имоти

25.08.2015

Район Сердика обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в общинските училища на територията на района

24.08.2015

Район Илинден удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за конкурс за отдаване под наем на терени общинска собственост за разполагане на преместваеми съоръжения (павилиони)

21.08.2015

Район Сердика удължава с 15 дни срока за подаване на оферти зa участие в конкурс за отдаване под наем на общински терени, находящи се на територията на района

21.08.2015

Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот-частна общинска собственост, с площ от 18 016 кв.м., намиращ се в м. Видните, с. Казичене

21.08.2015