Дентален център VI София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на обекти в сградата на ДЦ, на ул. „Иван Вазов" № 5

18.02.2015

Район Оборище открива процедура за провеждане на конкурс за организиране на ученическо столово хранене в І СОУ Пенчо Славейков

12.02.2015

Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на поземлен имот - терен с площ 6 036 кв.м., находящ се в кв. Ботунец

11.02.2015

Район Надежда провежда конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ част от трети етаж от сградата на 141-во ОУ Народни Будители.

06.02.2015

Район Панчарево провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот, намиращ се в сградата на кметство с.Кокаляне за склад.

06.02.2015

Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти, представляващи терени за разполагане на 4 (четири) броя броя преместваеми търговски обекти - ул. Тодор Каблешков.

04.02.2015

Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти, представляващи терени за разполагане на 3 (три) броя броя преместваеми търговски обекти - Красно село – плавателен канал (ул. Костенски водопад).

04.02.2015

Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот, представляващ терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект - подход към Военна болница (ул. Георги Софийски).

04.02.2015

Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот, представляващ терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект - Красно село – плавателен канал (ул. Костенски водопад).

04.02.2015

Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти, представляващи терени за разполагане на 2 (два) броя преместваеми търговски обекти - подход към Военна болница (ул. Георги Софийски).

04.02.2015