Район Банкя обявявява конкурс за отдаване под наем на следният свободен нежилищен имот, намираща се в с. Иваняне, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 58

11.03.2015

Първа МБАЛ София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на 3 места за разполагане на 3 бр. кафе-машини и помещение, находящо се в сутерена на сградата на дружеството.

10.03.2015

Район Слатина обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от сервизно помещение, находящ се на бул. Цариградско шосе, подлез на хотел Плиска

10.03.2015

Столична община удължава срока за подаване на оферти за участието в конкурс за учредяване право на строеж за построяване на административна сграда с подземни гаражи и четири жилищни сгради с подземни гаражи с обща РЗП около 11370 кв.м.

09.03.2015

Район Надежда обявява провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 20 кв.м за зъболекарски кабинет

06.03.2015

Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот, район Надежда, ул„Чепеларе № 12

27.02.2015

Район Люлин обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 33 ОУ Санкт Петербург и 37 СОУ Райна Княгиня

27.02.2015

ДКЦ 14 - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на пет помещения – кабинети, находящи се на третия етаж в сградата на дружеството

26.02.2015

Район Възраждане обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 7(седем) години на нежилищни имоти - частна общинска собственост по списък Приложение № 2

20.02.2015

Район Витоша обявява конкурс за отдаване под наем на терени - части от тротоари или зелени площи за извършване на търговска дейност

18.02.2015