Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти: клуб към трафопост до бл.13 в ж.к. Младост 1 и клуб към трафопост до бл.433 в ж.к. Младост 4

30.03.2015

Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот, намираща се в жк Обеля - 2, ул. 108

30.03.2015

Район Средец обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от тротоар, находящ се на ул.Цар Иван Асен II и ул. Н.В.Гогол

27.03.2015

Район Средец обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот - Клуб-ресторант, находящ се в Общински културен институт Столична библиотека

27.03.2015

Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляваща ресторант, разположен в сутеренния етаж на сграда на СО на ул. Париж 3

27.03.2015

Район Лозенец открива конкурс за отдаване под наем на имот Водна кула

21.03.2015

Район Лозенец открива конкурс за отдаване под наем на част от тротоар пред 35-то СОУ Добри Войников, терен с площ 1059 кв.м. за паркинг и нежилищен имот, предназначен за културно информационен център.

18.03.2015

Столична община обявява конкурс за избор на проекти за емблеми на Доброволното формирование на Столична община и на звеното Аварийна спасителна дейност към дирекция Сигурност

16.03.2015

Район Красна поляна продължава с 15 (петнадесет) дни срокът за подаване на оферти за отдаване под наем на свободни – нежилищни имоти, терени частна общинска собственост на територията на Район Красна поляна

12.03.2015

Район „Лозенец открива конкурс за отдаване под наем на ресторант в общинска сградана на бул.Черни връх № 27 и кафе-клуб в сграда на ул.Милин камък № 14

11.03.2015