Столична община обявава за конкурс за избор на проекти за емблеми на Доброволното формирование на Столична община и на звеноАСП към дирекция Сигурност

04.05.2015

Район Панчарево провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти с площ над 10 дка от общински поземлен фонд в землищата на с.Плана, с. Долни Пасарел и с. Железница

29.04.2015

Район Лозенец удължава срока за подаване на оферти за конкурси за отдаване под наем на имоти

29.04.2015

Район Изгрев обявява конкурс за отдаване под наем на части от имоти на територията на СО - район Изгрев, представляващи терени за поставяне на преместваеми обекти

21.04.2015

ДКЦ ХХ-София ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател на търговски обект №4 с предназначение Книжарница

21.04.2015

ДКЦ ХХ-София ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател на обект с предназначение Медицински център

21.04.2015

Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем сграда с площ 154 кв.м предназначение - за стопанска дейност

17.04.2015

Район Слатина удължава срока за подаване на офертите за обявения публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от сервизно помещение, находящ се на бул. Цариградско шосе, подлез на хотел Плиска

15.04.2015

Район Искър обявява конкурс за отдаване под наем на свободни общински имоти за поставяне на пет преместваеми обекти за търговска дейност

15.04.2015

Район Надежда удължава срока за приемане на документи за участие на конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 20 кв.м

08.04.2015