ДКЦ XX – София ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател на обект с площ 176,43 кв.м и предназначение аптека, намиращ се на 1(първи) етаж в сградата на дружеството

22.05.2015

ДКЦ XX – София ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател на обект с площ 54,51 кв.м и предназначение аптека, намиращ се на 1(първи) етаж в сградата на дружеството

22.05.2015

ДКЦ XX – София ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател на обект с площ 167,04 кв.м и предназначение аптека, намиращ се на 1(първи) етаж в сградата на дружеството

22.05.2015

Район Подуяне обявява конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 19,31 кв.м в 95 СОУ

22.05.2015

Район Средец обявява публично оповестен конкурс № 6/22.05.2015 г. за отдаване под наем на части от имоти, по обособени позиции, предназначени за експлоатация на преместваеми търговски обекти - павилиони, с площ от 3 (три) кв.м.

22.05.2015

Район Средец обявява публично оповестен конкурс № 5/22.05.2015г. за отдаване под наем на части от имоти, по обособени позиции, предназначени за експлоатация на преместваеми търговски обекти - павилиони, с площ от 6 (шест) кв.м.

22.05.2015

Район Връбница продължава конкурса за отдаване под наем на терен с площ 2,00 кв.м в сградата на бившия ДКЦ XXX, ж.к. Обеля-2

21.05.2015

Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на терен, находящ се кв. Гевгелийски с площ от 953.50 кв.м, заедно с два броя съществуващи постройки с площ 235.00 кв.м, за стопанска и/или авторемонтна дейност.

19.05.2015

Столична община обявява публичен търг с явно наддаване по чл.19, ал.1 от здс за: отдаване под наем на части от имот – изключителна държавна собственост, представляващ: резерват на градинско – парковото изкуство Княз Борисова градина

15.05.2015

Втора САГБАЛ Шейново ЕАД открива търг с тайно наддаване за сключване на договор за наем за срок от 3 години на недвижим имот на Втора САГБАЛ Шейново ЕАД – търговски обект, с предназначение за дрогерия

15.05.2015