Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот с площ 503.00 кв.м.

24.06.2015

Район Красна поляна обявява конкурс за отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в 28 СОУ, 92 ОУ, 123 СОУ и 135 СОУ на територията на район Красна поляна

22.06.2015

Столична община удължава срока за закупуване на конкурсна документация за участие в конкурс за обществен превоз на пътници по 5 допълнителни градски автобусни линии

19.06.2015

Район Илинден обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 43-то ОУ Христо Смирненски и 45-то ОУ Константин Величков на територията на район Илинден

19.06.2015

Район Слатина обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в общинските училища на територията на район Слатина

17.06.2015

Район Надежда удължава срока за приемане на конкурсни документи за разполагане на преместваеми обекти

15.06.2015

Район Панчарево обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на район Панчарево

12.06.2015

СО - Район Панчарево удължава с 15 дни публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти с площ над 10 дка от общински поземлен фонд в землищата на с.Плана, с.Долни Пасарел и с.Железница

12.06.2015

Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо се в административната сграда на кметство- с.Световрачене

11.06.2015

Район Изгрев удължава срокът за подаване на оферти за участие в открит конкурс за отдаване под наем на части от имоти на територията на СО - район Изгрев, представляващи терени за поставяне на преместваеми обекти

10.06.2015