Район Подуяне обявява конкурс за организиране на ученическо бюфетно хранене в 124 ОУ Васил Левски

02.07.2015

Пета МБАЛ – София ЕАД Обявява конкурс за отдаване под наем на обект - санитарен магазин

02.07.2015

ДКЦ VIII София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на помещения, включени в капитала на дружеството

01.07.2015

Столична общинао бявява за пряко отдаване под наем спортен обект - плувен басейн

01.07.2015

Район Красна поляна обявява конкурс за отдаване под наем на помещение за обществено хранене

01.07.2015

Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем на имот с площ 104 кв.м. гр. Нови Искър, кв. Курило

30.06.2015

Район Панчарево провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем на свободен, нежилищен общински имот с площ от 2 378 кв.м, с. Кокаляне

26.06.2015

Район Люлин обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на район Люлин

25.06.2015

Втора САГБАЛ Шейново ЕАД открива търг с тайно наддаване за сключване на договор за наем на части от Втора САГБАЛ Шейново ЕАД

25.06.2015

Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот в Младост 1, до бл.40

24.06.2015