Проект на Наредба за допълнение на наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества

Публикувано на: 21.05.2014 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Костадинка Тулешкова, e-mail: k.tuleshkova@sofia.bg, тел.: 02/9433544

Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 09.04.2014 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Цветелина Николова, e-mail: cvet.nikolova7@gmail.com, тел.: 0887 977 590

Вносител: д-р Тодор Чобанав, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества

Публикувано на: 27.02.2014 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Емилия Стамболова, e-mail: estambolova@sofia.bg, тел.: 02/9377384

Вносители: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община и Николай Стойнев, председател на Постоянната комися по стопанска политика и общинска собственост

Доклад и проект за решение

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за работата на Специализирания общински приватизационен фонд, приет с решение № 281 по протокол № 66 от 27.05.2010 г. на СОС

Публикувано на: 13.02.2014 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Емилия Стамболова, e-mail: estambolova@sofia.bg, тел.: 02/9377384

Вносители: Орлин Алексиев, общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община и управител на Столичния общински проватизационен фонд

Доклад и проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 11.02.2014 г.     

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Емилия Стамболова, e-mail: estambolova@sofia.bg, тел.: 02/9377384

Вносители: Вили Лилков - общински съветник и Владимир Кисьов - общински съветник

Доклад и проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.)

Публикувано на: 29.11.2013 г.

Вносител: Дончо Барбалов - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение