Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община

Публикувано на: 19.05.2010 г.

Вносители: Юлия Ненкова - заместник-кмет на Столична община, Ралица Стоянова - секретар на Столична община

Доклад, Проект за решение

Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 09.04.2010 г.

Вносител: Ивайло Йонков - общински съветник

Доклад, Проект за решение

Проект на Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община

Публикувано на: 30.03.2010 г.

Вносител: Минко Герджиков - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на:14.01.2010 г.

Вносител: Минко Герджиков - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 06.01.2010 г.

Вносител: Йорданка Фандъкова - кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

Проект на Решение за определяне на местни данъци за 2010 година и изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

Публикувано на: 11.12.2009 г.

Вносител: Минко Герджиков, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение