Тема: Проект на Наредба за проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване в Столична община

Дата на откриване: 12.05.2023

Дата на приключване: 12.06.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община, арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община, Зафир Зарков, Борис Петров – общински съветници

Лице за контакти: арх. Николай Каменов – директор на дирекция "Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство"


Тема: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

Дата на откриване: 10.05.2023

Дата на приключване: 09.06.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Лорита Радева, Ивайло Петков, Симеон Колев, Анна Стойкова – общински съветници; арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столичната община

Лице за контакти: Александър Кузманов – младши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Проект на Наредба за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община

Дата на откриване: 05.05.2023 г.

Дата на приключване: 19.05.2023 г.

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Веселин Милев, Борис Петров, Лорита Радева, Иван Пешев – общински съветници

Лице за контакти: Александър Кузманов – мл. експерт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община

Дата на откриване: 05.05.2023 г.

Дата на приключване: 05.06.2023 г.

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Зафир Зарков, Борис Петров, Карлос Контрера, Лорита Радева, Симеон Колев – общински съветници

Лице за контакти: Александър Кузманов – мл. експерт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Проект за изменение и допълнение на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на СО

Дата на откриване: 04.05.2023 г.

Дата на приключване: 18.05.2023 г.

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Зафир Зарков, Карлос Контрера, Радослав Влахов – общински съветници

Лице за контакти: Александър Кузманов – мл. експерт в дирекция „Секретариат на СОС“