Тема: Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план“

Дата на откриване: 23.02.2018

Дата на приключване: 09.03.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Лице за контакти: арх. Николай Каменов – директор на дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“


Тема: Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 22.01.2018

Дата на приключване: 05.02.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Елка Илиева – главен експерт в дирекция „Образование”


Тема: Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 18.01.2018

Дата на приключване: 06.02.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Елка Илиева – главен експерт в Дирекция „Образование”


Тема: Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 04.01.2018

Дата на приключване: 04.02.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Елка Илиева – главен експерт в Дирекция „Образование”


Тема: Концепция на Столична община за жилищна политика в сферата на общинския жилищен фонд

Дата на откриване: 22.12.2017

Дата на приключване: 21.01.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Силвия Христова, Искра Ангелова, Иван Таков, Борислав Бориславов, Иван Велков, Станил Станилов, Прошко Прошков – общински съветници и Ралица Стоянова – зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Виолета Захариева, Юлия Пашалийска - служители в дирекция „Секретариат на СОС”