Тема: План за действие за „Зелен град“ на Столична община

Дата на откриване: 27.04.2020

Дата на приключване: 27.05.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова и д-р Дончо Барбалов – заместник-кметове на Столична община, Лорита Радева, Иван Таков, Стефан Марков – общински съветници

Лице за контакти: Елза Коцева


Тема: Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Дата на откриване: 23.04.2020

Дата на приключване: 22.05.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Тома Белев – общински съветник

Лице за контакти: Тома Белев – общински съветник и Ангел Стефанов – кмет на район "Овча купел"


Тема: Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Дата на откриване: 31.03.2020

Дата на приключване: 13.04.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Елен Герджиков – председател на Столичния общински съвет, Малина Едрева, Николай Стойнев, Силвия Христова и Ботьо Ботев – общински съветници

Лице за контакти: Виолета Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Дата на откриване: 30.03.2020

Дата на приключване: 13.04.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Николай Стойнев и д-р Георги Георгиев – общински съветници, д-р Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Милена Баракова


Тема: Правилник за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община

Дата на откриване: 11.03.2020

Дата на приключване: 10.04.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Методи Лалов и Яна Тодоранова – общински съветници в Столичния общински съвет от Демократична България

Лице за контакти: Методи Лалов – общински съветник; Виолета Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“