Тема: Приемане на увеличение на щатната численост в общински културни институти и регионални културни институти

Дата на откриване: 26.04.2024

Дата на приключване: 09.05.2024

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Мирослав Боршош – председател на ПК по ОКНКМ; Лорита Радева – председател на ПК по ООСЗГ

Лице за контакти: Мирослав Боршош – председател на ПК по ОКНКМ


Тема: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Дата на откриване: 17.04.2024

Дата на приключване: 02.05.2024

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Георги Георгиев – зам.-председател на СОС, Мирослав Боршош – председател на ПК по ОКНКМ

Лице за контакти: Мирослав Боршош – председател на ПК по ОКНКМ


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Дата на откриване: 12.04.2024

Дата на приключване: 13.05.2024

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Надежда Бачева – зам.-кмет на СО, направление „Социална дейност и интеграция на хора с увреждания“, и Симеон Ставрев, Ваня Тагарева – общински съветници в Столичен общински съвет

Лице за контакти: Симеон Ставрев – общински съветник в СОС


Тема: Проекти на Правилник за изм. и доп. на Правилника за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд, на Правилник за изм. и доп. на Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции и на Правилник за изм. и доп. на Правилника за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община

Дата на откриване: 14.03.2024

Дата на приключване: 27.03.2024

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Цветомир Петров – председател на Столичния общински съвет, Борис Бонев и Бойко Димитров – общински съветници

Лице за контакти: Десислава Милева


Тема: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Дата на откриване: 13.01.2024

Дата на приключване: 26.01.2024

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Георги Георгиев, Мирослав Боршош, Екатерина Йорданова, Ваня Тагарева, Диян Стаматов, Прошко Прошков – общински съветници

Лице за контакти: Десислава Милева – главен юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“