Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

Дата на откриване: 20.01.2021

Дата на приключване: 19.02.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Албена Атанасова – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Силвия Грънчарова-Маркова – ст. юрисконсулт в дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община

Дата на откриване: 20.01.2021

Дата на приключване: 19.02.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Борис Бонев – общински съветник

Лице за контакти: Борис Бонев – общински съветник


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

Дата на откриване: 13.01.2021

Дата на приключване: 26.01.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов и д-р Дончо Барбалов – зам.-кметове на Столична община

Лице за контакти: Йолита Тодорова – главен експерт в дирекция "Образование"


Тема: Наредба за управление на общинските жилища на Столична община

Дата на откриване: 23.12.2020

Дата на приключване: 22.02.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Силвия Христова, Ботьо Ботев, Иван Таков, Владислав Панев, Борислав Иванов, Борис Бонев – общински съветници и Дончо Борбалов – зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Росица Григорова – главен експерт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Стратегия за сигурност на Столична община 2021 – 2027

Дата на откриване: 01.12.2020

Дата на приключване: 15.12.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Борислав Иванов, Карлос Контрера, Веселин Милев, Иван Пешев, Борис Петров, Иво Божков – общински съветници

Лице за контакти: Бистра Цонева – главен експерт в дирекция „Секретариат на СОС"