Тема: Приемане на увеличение на щатната численост в общински културни институти и регионални културни институти

Дата на откриване: 30.05.2024

Дата на приключване: 12.06.2024

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Мирослав Боршош, председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Лице за контакти: Мирослав Боршош – общински съветник, председател на ПКОКНКМ


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

Дата на откриване: 17.05.2024

Дата на приключване: 15.06.2024

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Иван Василев – заместник-кмет на Столична община и Надежда Бобчева – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти:


Тема: Приемане на увеличение на щатната численост в общински културни институти и регионални културни институти

Дата на откриване: 26.04.2024

Дата на приключване: 09.05.2024

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Мирослав Боршош – председател на ПК по ОКНКМ; Лорита Радева – председател на ПК по ООСЗГ

Лице за контакти: Мирослав Боршош – председател на ПК по ОКНКМ


Тема: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Дата на откриване: 17.04.2024

Дата на приключване: 02.05.2024

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Георги Георгиев – зам.-председател на СОС, Мирослав Боршош – председател на ПК по ОКНКМ

Лице за контакти: Мирослав Боршош – председател на ПК по ОКНКМ


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Дата на откриване: 12.04.2024

Дата на приключване: 13.05.2024

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Надежда Бачева – зам.-кмет на СО, направление „Социална дейност и интеграция на хора с увреждания“, и Симеон Ставрев, Ваня Тагарева – общински съветници в Столичен общински съвет

Лице за контакти: Симеон Ставрев – общински съветник в СОС