Тема: Правилник за дейността на Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН

Дата на откриване: 23.03.2018

Дата на приключване: 23.04.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Веселин Милев, Живка Новкова, д-р Антон Койчев, Йоанна Драгнева, Карлос Контрера, Иван Велков, Николай Николов, Венцислав Мицов – общински съветници; Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Огнян Лютаков и Георги Георгиев – юрисконсулти в дирекция „Здравеопазване“


Тема: Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Дата на откриване: 09.03.2018

Дата на приключване: 08.04.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Калоян Паргов, Борис Цветков, Марин Стоянов, Владимир Данев, Милка Христова, Иван Таков, Николай Николов – общински съветници

Лице за контакти: Виолета Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС”


Тема: Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община

Дата на откриване: 01.03.2018

Дата на приключване: 14.03.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община; д-р Веселин Милев, Милка Христова, Симеон Славчев – общински съветници

Лице за контакти: Огнян Лютаков, Георги Георгиев


Тема: Програма на Столична община за финансиране на проекти за социални иновации и приемане на Правила на Програмата и Годишен план-график за 2018 г.

Дата на откриване: 22.02.2018

Дата на приключване: 23.03.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Калинка Никова-Динкова – главен юрисконсулт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни”


Тема: Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Дата на откриване: 22.02.2018

Дата на приключване: 23.03.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Екатерина Йорданова, Зафир Зарков, Ивелина Джартова – общински съветници

Лице за контакти: Виолета Захариева, Йоанна Цанкова