Тема: Правилник за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община

Дата на откриване: 22.06.2020

Дата на приключване: 22.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Ботьо Ботев, Силвия Христова, Милка Христова, Грети Стефанова, Карлос Контрера, Васко Тодоров, Борислав Иванов и Борис Бонев – общински съветници

Лице за контакти: Станислава Стоянова


Тема: Правилник за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ)

Дата на откриване: 22.06.2020

Дата на приключване: 22.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Ботьо Ботев, Силвия Христова, Милка Христова, Грети Стефанова, Карлос Контрера, Васко Тодоров, Борислав Иванов и Борис Бонев – общински съветници

Лице за контакти: Станислава Стоянова


Тема: Наредба за организация на движението на територията на Столична община (НОДТСО)

Дата на откриване: 19.06.2020

Дата на приключване: 20.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Зафир Зарков, Стефан Марков, Христиан Петров – общински съветници

Лице за контакти: Виолета Захариева


Тема: Наредба за организация на движението на територията на Столична община

Дата на откриване: 18.06.2020

Дата на приключване: 20.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Борис Бонев – общински съветник

Лице за контакти: Борис Бонев – общински съветник


Тема: Приемане на дългосрочната част на Визия за развитие на София и крайградските територии

Дата на откриване: 17.06.2020

Дата на приключване: 17.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

Лице за контакти: арх. Николай Каменов – директор на Дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“