Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост

Дата на откриване: 22.04.2022

Дата на приключване: 21.05.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева – зам.-кмет на Столична община, д-р Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Лилия Ангелова-Колева – д-р на дирекция ПУДО


Тема: Наредба за начините за участие на гражданите в местното самоуправление

Дата на откриване: 20.04.2022

Дата на приключване: 20.05.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Марта Георгиева – общински съветник

Лице за контакти: Николай Игнатов – сътрудник към общинските съветници от "Демократична България"


Тема: Поставяне на паметник на Н.В. Цар Борис III в парк „Княз-Борисова градина“ и преместване на барелефа на Н.В. Цар Борис III от парк „Княз-Борисова градина” в парк „Врана“

Дата на откриване: 30.03.2022

Дата на приключване: 30.04.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие

Лице за контакти: Дончо Христев – старши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на СО

Дата на откриване: 30.03.2022

Дата на приключване: 29.04.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Ивайло Петков, Ботьо Ботев, Борис Бонев, Иван Таков, Пеню Пенев, Борислав Иванов – общински съветници, д-р Дончо Барбалов – заместник-кмет на СО

Лице за контакти: Искра Карамфилова – началник-отдел „Управление на общински имоти и жилищен фонд'' към СО


Тема: Поставяне на паметник на Георги С. Раковски

Дата на откриване: 23.02.2022

Дата на приключване: 23.03.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева - председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Лице за контакти: Дончо Христев - старши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“