Тема: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

Дата на откриване: 01.06.2023 г.

Дата на приключване: 03.07.2023 г.

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Георги Георгиев, Прошко Прошков, Димитър Вучев, Зафир Зарков, Карлос Контрера, Радослав Влахов, Симеон Колев – общински съветници

Лице за контакти: Георги Божинов – старши юрисконсулт в направление „Финанси и здравеопазване“


Тема: Стратегия за развитие на културата „Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София“ 2023 – 2033 г.

Дата на откриване: 23.05.2023

Дата на приключване: 23.06.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие

Лице за контакти: Дончо Христев – старши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждане на деца на територията на СО

Дата на откриване: 16.05.2023

Дата на приключване: 14.06.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Карлос Контрера, Михаил Петров, Владимир Митов, Димитър Антов, Борислав Иванов, Румен Русев – общински съветници от ПГ "Патриоти за София" в СОС

Лице за контакти: Марияна Грънчарова


Тема: Проект на Наредба за проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване в Столична община

Дата на откриване: 12.05.2023

Дата на приключване: 12.06.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община, арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община, Зафир Зарков, Борис Петров – общински съветници

Лице за контакти: арх. Николай Каменов – директор на дирекция "Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство"


Тема: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

Дата на откриване: 10.05.2023

Дата на приключване: 09.06.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Лорита Радева, Ивайло Петков, Симеон Колев, Анна Стойкова – общински съветници; арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столичната община

Лице за контакти: Александър Кузманов – младши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“