Тема: Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 18.01.2018

Дата на приключване: 06.02.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Елка Илиева – главен експерт в Дирекция „Образование”


Тема: Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 04.01.2018

Дата на приключване: 04.02.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Елка Илиева – главен експерт в Дирекция „Образование”


Тема: Концепция на Столична община за жилищна политика в сферата на общинския жилищен фонд

Дата на откриване: 22.12.2017

Дата на приключване: 21.01.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Силвия Христова, Искра Ангелова, Иван Таков, Борислав Бориславов, Иван Велков, Станил Станилов, Прошко Прошков – общински съветници и Ралица Стоянова – зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Виолета Захариева, Юлия Пашалийска - служители в дирекция „Секретариат на СОС”


Тема: Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Дата на откриване: 27.11.2017

Дата на приключване: 26.12.2017

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Орлин Иванов – общински съветник

Лице за контакти: Виолета Захариева, Теменужка Радева


Тема: Наредба за общинската собственост

Дата на откриване: 27.11.2017

Дата на приключване: 26.12.2017

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Орлин Иванов – общински съветник

Лице за контакти: Виолета Захариева, Теменужка Радева – служители в Дирекция „Секретариат на СОС”