Тема: Проект на „Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2021 – 2028 г.“

Дата на откриване: 21.06.2023

Дата на приключване: 20.07.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева, заместник-кмет на Столичната община

Лице за контакти: Теменужка Стоянова, Андриана Лазарова, Светла Балабанова – дирекция „Планиране и управление на дейностите по отпадъци“


Тема: Стратегия за управление на дълга на Столична община 2024 – 2028

Дата на откриване: 05.06.2023

Дата на приключване: 04.07.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Мая Василева – главен експерт в дирекция „Финанси“


Тема: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

Дата на откриване: 01.06.2023 г.

Дата на приключване: 03.07.2023 г.

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Георги Георгиев, Прошко Прошков, Димитър Вучев, Зафир Зарков, Карлос Контрера, Радослав Влахов, Симеон Колев – общински съветници

Лице за контакти: Георги Божинов – старши юрисконсулт в направление „Финанси и здравеопазване“


Тема: Стратегия за развитие на културата „Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София“ 2023 – 2033 г.

Дата на откриване: 23.05.2023

Дата на приключване: 23.06.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие

Лице за контакти: Дончо Христев – старши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждане на деца на територията на СО

Дата на откриване: 16.05.2023

Дата на приключване: 14.06.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Карлос Контрера, Михаил Петров, Владимир Митов, Димитър Антов, Борислав Иванов, Румен Русев – общински съветници от ПГ "Патриоти за София" в СОС

Лице за контакти: Марияна Грънчарова