Тема: Интегрирана стратегия за прилагане на избрани успешни „интелигентни решения“ в районите "Оборище", "Средец" и "Триадица"

Дата на откриване: 28.06.2019

Дата на приключване: 11.07.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Ирина Савина и Дончо Барбалов – заместник-кметове на Столична община; Зафир Зарков, Иван Велков, Искра Ангелова, Прошко Прошков – общински съветници

Лице за контакти: Веселка Антонова


Тема: Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

Дата на откриване: 26.06.2019

Дата на приключване: 25.07.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Росица Василева Давидова


Тема: Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и туристически обекти на територията на Столична община

Дата на откриване: 26.06.2019

Дата на приключване: 29.07.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община; Анатоли Илиев, Татяна Георгиева, Иветка Петрова, Ботьо Ботев, Анета Григорова – общински съветници

Лице за контакти: Виолета Захариева, Димана Пунчева


Тема: Наредба за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот"

Дата на откриване: 11.06.2019

Дата на приключване: 12.07.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Албена Атанасова – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Силвия Грънчарова-Маркова – старши юрисконсулт


Тема: Правила за работа на Столична програма „Култура”

Дата на откриване: 07.06.2019

Дата на приключване: 21.06.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община и Борислав Бориславов – общински съветник

Лице за контакти: Биляна Балева