Тема: Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Дата на откриване: 31.03.2020

Дата на приключване: 13.04.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Елен Герджиков – председател на Столичния общински съвет, Малина Едрева, Николай Стойнев, Силвия Христова и Ботьо Ботев – общински съветници

Лице за контакти: Виолета Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Дата на откриване: 30.03.2020

Дата на приключване: 13.04.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Николай Стойнев и д-р Георги Георгиев – общински съветници, д-р Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Милена Баракова


Тема: Правилник за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община

Дата на откриване: 11.03.2020

Дата на приключване: 10.04.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Методи Лалов и Яна Тодоранова – общински съветници в Столичния общински съвет от Демократична България

Лице за контакти: Методи Лалов – общински съветник; Виолета Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Правила за работа на Столична програма „Култура”

Дата на откриване: 06.03.2020

Дата на приключване: 20.03.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ; доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Биляна Балева – старши юрисконсулт на дирекция "Култура"


Тема: Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Дата на откриване: 05.03.2020

Дата на приключване: 06.04.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Силвия Христова, Ботьо Ботев, Милка Христова, Диана Тонова, Методи Лалов, Иво Божков, Карлос Контрера, Борислав Иванов и Борис Бонев – общински съветници

Лице за контакти: Станислава Стоянова – директор на дирекция „Секретариат на СОС“