Тема: Наредба за реда и условията за пътуване с обществения транспорт на територията на Столична община

Дата на откриване: 22.06.2020

Дата на приключване: 22.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Методи Лалов, Михаил Паргов, Симеон Ставрев, Яна Тодоранова, Веселин Калановски, Владислав Пенев и Иво Божков - общински съветници и Виктор Чаушев – външен експерт към ПК по транспорт и туризъм

Лице за контакти: Николай Игнатов – сътрудник към общинските съветници от „Демократична България“


Тема: Правилник за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ)

Дата на откриване: 22.06.2020

Дата на приключване: 22.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Ботьо Ботев, Силвия Христова, Милка Христова, Грети Стефанова, Карлос Контрера, Васко Тодоров, Борислав Иванов и Борис Бонев – общински съветници

Лице за контакти: Станислава Стоянова


Тема: Правилник за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община

Дата на откриване: 22.06.2020

Дата на приключване: 22.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Ботьо Ботев, Силвия Христова, Милка Христова, Грети Стефанова, Карлос Контрера, Васко Тодоров, Борислав Иванов и Борис Бонев – общински съветници

Лице за контакти: Станислава Стоянова


Тема: Правилник за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ)

Дата на откриване: 22.06.2020

Дата на приключване: 22.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Ботьо Ботев, Силвия Христова, Милка Христова, Грети Стефанова, Карлос Контрера, Васко Тодоров, Борислав Иванов и Борис Бонев – общински съветници

Лице за контакти: Станислава Стоянова


Тема: Наредба за организация на движението на територията на Столична община (НОДТСО)

Дата на откриване: 19.06.2020

Дата на приключване: 20.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Зафир Зарков, Стефан Марков, Христиан Петров – общински съветници

Лице за контакти: Виолета Захариева