Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Дата на откриване: 10.02.2023

Дата на приключване: 13.03.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Карлос Контрера, Владимир Митов, Михаил Петров – общински съветници

Лице за контакти: Марияна Грънчарова, ел. поща: patrioti.za.sofiya@gmail.com


Тема: Програма на Столична община за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите с План за действие

Дата на откриване: 09.02.2023

Дата на приключване: 10.03.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева – заместник-кмет по направление „Зелена система, екология и земеползване“

Лице за контакти: Лазар Петрунов – директор на дирекция „Околна среда“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община

Дата на откриване: 03.02.2023

Дата на приключване: 06.03.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Георги Георгиев – председател на Столичния общински съвет, Здравко Здравков – главен архитект на Столична община, Малина Едрева, Ивайло Петков – общински съветници

Лице за контакти: Десислава Милева – главен юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (вносители: Грети Стефанова, Иво Божков, Борис Бонев)

Дата на откриване: 02.02.2023

Дата на приключване: 20.02.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Грети Стефанова, Иво Божков, Борис Бонев – общински съветници

Лице за контакти: Николай Игнатов – сътрудник на общинските съветници от „Демократична България“


Тема: Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Дата на откриване: 01.02.2023

Дата на приключване: 14.02.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Зафир Зарков – общински съветник и д-р Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Десислава Милева – главен юрисконсулт в дирекция "Секретариат на СОС"