Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения

Дата на откриване: 31.08.2021

Дата на приключване: 30.09.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: д-р Антон Койчев – общински съветник; д-р Дончо Барбалов – заместник-кмет на СО

Лице за контакти: Огнян Лютаков и Георги Георгиев – главни юрисконсулти в дирекция „Здравеопазване“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

Дата на откриване: 12.08.2021

Дата на приключване: 11.09.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Зафир Зарков, д-р Ваня Тагарева, Христиан Петров - общински съветници

Лице за контакти: Виолета Захариева - юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”, приети от Столичен общински съвет с Решение № 156 по Протокол № 12 от 30 април 2020 г.

Дата на откриване: 30.07.2021

Дата на приключване: 29.08.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; Мирослав Боршош – заместник-кмет; Веселин Калановски, Владимир Митов, Иван Виделов, Борислав Бориславов – общински съветници

Лице за контакти: Надежда Семова – старши експерт в дирекция "Култура"


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Дата на откриване: 21.06.2021

Дата на приключване: 21.07.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Карлос Контрера, Георги Георгиев, Екатерина Йорданова, Радослав Влахов, Христиан Петров – общински съветници

Лице за контакти: Виолета Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат па СОС“


Тема: Изменение и допълнение в Правилника за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софияплан“

Дата на откриване: 07.06.2021

Дата на приключване: 07.07.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: арх. Здравко Здравков - главен архитект на Столична община

Лице за контакти: Любомир Георгиев - директор на Общинско предприятие „Софияплан“