Решение № 243 по Протокол №32 на СОС от 27.04.2017 г. за именуване на безименни улици в с. Лозен и с. "Панчарево"

15.05.2017

Решение № 241 по Протокол №32 на СОС от 27.04.2017 г. за именуване на безименна улица в район "Младост"

15.05.2017

Решение № 242 по Протокол №32 на СОС от 27.04.2017 г. за именуване на безименна улица в район "Люлин"

15.05.2017

Решение № 240 по Протокол №32 на СОС от 27.04.2017 г. за именуване на безименна улица в район "Лозенец".

12.05.2017

Решение № 239 по Протокол №32 на СОС от 27.04.2017 г. за именуване на безименна улица в район "Лозенец"

12.05.2017

Решение № 238 по Протокол №32 на СОС от 27.04.2017 г. за именуване на улица на територията на район "Триадица" - СО

12.05.2017

Решение № 237 по Протокол №32 на СОС от 27.04.2017 г. за наименуване на улица на територията на район "Триадица" - СО

12.05.2017

Списък на кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища

28.04.2017

Заповед СОА17-РД09-472/25.04.2017 г. на Кмета на Столична oбщина за предоставяне на функции по ЗУТ и по ЗУО на длъжностни лица от столичната общинска/районна администрация на главните архитекти на райони в СО

25.04.2017

Приета Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017 година

25.04.2017