Списък с кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища
01.03.2017