ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРИ И РАДИАЦИОННО ЗАМЪРСЯВАНЕ

ДИРЕКЦИЯ "АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ"


Функции


Сили и средства на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ при Столична община за извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи 


Действия на екипите на общината 


Правила за поведение и реагиране при възникване на бедствия, аварии и извънредни ситуации