Утвърдени правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства от резерва за подпомагане на общинските детски градини с финансови затруднения

21.04.2020

УТОЧНЕНИЕ относно кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април Столичната община

21.04.2020

Анкета за проучване броя на родителите с прекратено трудово правоотношение вследствие на извънредното положение

15.04.2020

Важна информация за кампанията за кандидатстване за прием в първи клас

13.04.2020

Информация за родителите относно първото класиране за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи към училищата

07.04.2020

ВАЖНО! ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

02.04.2020

Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане отоплението на общинските училища и детски градини

30.03.2020

Правила за условията и реда за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища

30.03.2020

Заявления за прием на първокласници се приемат онлайн

19.03.2020

Утвърдени прилежащи райони и график на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година

13.03.2020