Контакти за връзка при въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас

16.04.2021

Отсъствия на децата, записани за задължително предучилищно образование, за периода 12-30.04.2021 г.

13.04.2021

Съобщение до родителите на деца с ТЕЛК

03.04.2021

Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища и График на дейностите за учебната 2021/2022 година

29.03.2021

Информация по Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

16.03.2021

Бюджети на общинските образователни институции за 2021 година – по училища и детски градини и дейности

10.03.2021

Заповед № СОА21-РД-09-317/23.02.2021 г. на кмета на Столична община относно утвърдени формули за разпределение на средствата по бюджетите на общинските образователни институции

10.03.2021

Отсъствия на децата, записани за задължително предучилищно образование, за периода 01-31.03.2021 г.

02.03.2021

Отсъствия на децата, записани за задължително предучилищно образование

03.02.2021

Решение № 581 на Столичния общински съвет от 12.11.2020 година

17.11.2020