Отключване на ИСОДЗ, ПГУ и първи клас до 18.00 ч. на 15.05.2021 г.

Уважаеми родители,

При проверка на заявените критерии за класиране в детска ясла, детска градина и подготвителни групи в училище беше установено, че при част от профилите липсват заявени Общи критерии за прием, конкретно – заявяването/ потвърждаването на адрес, който родителят иска да използва при класирането. С оглед на това, в системата беше разработен маркер в профила на детето, описващ липсващите критерии за повече яснота. Той ще се появява под името на детето само в случаи на липсващ Общ критерий.

За да гарантираме яснота и равен шанс за класиране на всички деца, системата ще бъде отключена до 18.00 ч. на 15.05.2021 г. за допълване на критерия. При възникнали въпроси, свързани с актуализиране на профилите, можете да се свържете с експерт от дирекция “Образование” на следните телефони: 02 9433183; 02 8468458; 02 9810744. Експертите ще бъдат на разположение включително в събота, 15.05.2021 г. от 9.00 до 17.30 ч.

Класирането ще се проведе на 17.05.2021 г. от 17.00 ч. под граждански контрол.

Молим всички родители да проверят профилите на децата си и заявените критерии във времето, в което системата ще бъде отворена. Целта на повторното отваряне е всяко дете да получи коректния брой точки по всички задължителни критерии, като не се допусне ощетяване на деца, там където са открити пропуски.

Това съобщение не засяга родителите, чиито деца вече посещават детско заведение и не желаят преместване.

Благодарим Ви за разбирането!
12.05.2021