Назад

Протокол № 2 от 20.10.2020 г. от заседание на Комисията за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общинските училища

 

Протокол № 2 от 20.10.2020 г. от заседание на Комисията, назначена със Заповед № СОА20-РД91-165/04.06.2020 г. на кмета на Столична община, относно взетите решения за отпускане на допълнителни средства за отопление на общински училища