Провеждане на процедура за избор на Съвет на децата

01.04.2024

​​​​​​​Бюджети по утвърдените формули на общинските образователни институции по дейности за 2024 година

29.03.2024

Заповед № СОА24-РД09-2176/28.02.2024 г. на кмета на Столична община за утвърждаване на формули и правила за разпределение на бюджета по дейности в общинските образователни институции за 2024 година

29.02.2024

Информация за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката и образованието

26.01.2024

Протокол № 2 от 15.11.2023 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед № СОА23-РД91-397/05.10.2023 г. на кмета на Столична община за допусната техническа грешка в Протокол № 1 от 02.11.2023 г.

13.12.2023

Информация за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката и образованието – заседание на Експертна комисия от 26.10.2023 г. и 31.10.2023 г.

09.11.2023

Протокол № 1 от 01.11.2023 г. и Протокол № 2 от 02.11.2023 г. от заседание на комисия за предоставяне на допълнителни средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища на територията на Столична община

08.11.2023

Протокол № 1 от 02.11.2023 г. от заседание на комисия за предоставяне на допълнителни средства за горива и енергия на общински училища

06.11.2023

Протокол № 1 от 01.11.2023 г. от заседание на комисия за предоставяне на допълнителни средства за горива и енергия на общински детски градини

06.11.2023

Протокол от 11.10.2023 г. от заседание на работна група за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане издръжката на работещи басейни, стопанисвани от директори на общинските училища на територията на Столична община

13.10.2023