Проект за изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци

Публикувано на: 11.05.2015 г.

Вносители: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие, и д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

Проект на Правилник за устройството и дейността на Общински културен институт Галерия - музей „Дечко Узунов” и увеличаване на числеността на персонала на Общински културен институт Галерия - музей „Дечко Узунов” с 1 щатна бройка

Публикувано на: 11.12.2014 г.

До гласуването на нормативния акт от СОС предложения се приемат от Боряна Павлова, e-mail: boriana_pavlova@abv.bg, тел.: 02/9871923

Вносител: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община

Доклад, проект за решение и Правилник

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Столична община

Публикувано на: 20.08.2014 г.

До гласуването на наредбата от СОС, предложения се приемат от Емилия Стамболова, e-mail: v.zaharieva@sofia.bg, тел.: 02/9873755

Вносител: Малина Едрева, предсетател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Доклад и проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 09.07.2014 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Даниела Йорданова, e-mail: dsiord@abv.bg, тел.: 02/9367699

Вносители: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община, Мита Георгиева - общински съветник, Иван Мечков - общински съветник и Христо Ангеличин - общински съветник  

Доклад и проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община“

Публикувано на: 13.02.2014 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Емилия Стамболова, e-mail: estambolova@sofia.bg, тел.: 02/9377384

Вносител: Вили Лилков - общински съветник

Доклад и проект за решение

Проект за правилник за организацията на дейността и структура на Общински културен институт "Музей за история на София"

Публикувано на 17.05.2013 г.

Вносител:  д-p Toдop Чобанов, заместник-кмет на Столична община

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от инж. Борис Чилев, организационен координатор на ОКИ "Музей за история на София", e-mail: bchilev@abv.bg, тел.: 02/9832160

Доклад и проект за решение

— 6 Елементи на страница
Показване на 13 - 18 от 19 резултата.