Проект за изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община

Публикувано на: 15.04.2016 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Цветелина Николова, e-mail: cvet.nikolova7@gmail.com, тел.: 02/9874892

Вносител: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София 2016 - 2020 г. и План за действие за нейното изпълнениe за 2016 г.

Публикувано на: 22.12.2015 г.

Вносители: Николай Стойнев, заместник-председател на Столичен общински съвет, Ирина Йорданова - общински съветник и д-р Тород Чобанов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне и преместване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община

Публикувано на: 12.11.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Цветелина Николова, e-mail: cvet.nikolova7@gmail.com, тел.: 02/981 6426, 0887 977 590

Вносител: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Проекти на Правилници за организацията и дейността на Общински културни институти Дом на културата „Красно село”, „Надежда”, Дом на културата „Искър” и Дом на културата „Средец” като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, и Проект на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културни институти Дом на културата „Красно село”, „Надежда”, Дом на културата „Искър”, „Музей за история на София”, „Софийска градска художествена галерия”, Галерия-музей „Дечко Узунов” и Правила за разпределение на собствени приходи от основната дейност за издръжка на ОКИ Дом на културата „Средец” и художествените състави към него

Публикувано на: 06.07.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Цветелина Николова, e-mail: cvet.nikolova7@gmail.com, тел.: 0887 977 590

Вносител: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение
Приложение (Правилници)

Проект за Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 03.07.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Ангел Иванов, e-mail: angiva@abv.bg, тел.: 0884 900 888

Вносители: Малина Едрева - предсетател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет и д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект за Изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община (Решение № 155 по Протокол № 102 от 08.03.2007)

Публикувано на: 11.05.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Цветелина Николова, e-mail: cvet.nikolova7@gmail.com, тел.: 0887 977 590
 
Вносители: Малина Едрева - Предсетател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно образование към Столичен общински съвет, д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

— 6 Елементи на страница
Показване на 7 - 12 от 19 резултата.