Новини КУЛТУРА

Обратно Изложба „Българският жестов език – пълноценно общуване за всички“ може да се види в Градската градина

 

Изложбата се организира от Столичната община, с подкрепата на организациите за и на глухата общност, по случай Международната седмица на глухите хора от 19 до 25 септември 2022 г. Експозицията цели да покаже достъпността, която Столична община осигурява за административното обслужване на глухите и сляпо-глухи граждани, съобразно Закона за българския жестов език. Тя представя и проекти, свързани с Българския жестов език и осъществени от неправителствени организации за и на глухата общност.

"Изложбата поставя във фокуса диалога между институциите и хората с нарушен слух и прави по-видими за обществото тези наши съграждани. Когато говорим за нуждата от по-пълната им социализация и реализация, трябва да не забравяме, че това както те се нуждаят от подкрепа, така също и градът ни се нуждае от тях, защото София се нуждае от потенциала и възможностите на всички свои граждани" – каза кметът на София Йорданка Фандъкова.

Екип на Столичната община, ръководен от общинския съветник Ани Стойкова и с активното участие на секретаря Венера Милова, експерти на общината заедно с участие на организациите на хората с нарушен слух работиха активно по въвеждането на административно обслужване.

На събитието присъства и зам.-кметът на София Албена Атанасова – “Социални дейности и интеграция на хора с увреждания”, председателят на Столичен общински съвет Георги Георгиев, общинските съветници Ани Стойкова, Николай Стойнев, секретарят на Столична община Венера Милова.

Столичната община е партньор на Фондация „Заслушай се“, в качеството ѝ на бенефициент по проект „Провеждане на застъпническа кампания за прилагането на Закона за българския жестов език (ЗБЖЕ) на местно ниво“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.025 с предмет: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

 

Фотограф Аделина Ангелова