Назад

Творчески съвет на Столична програма "Култура"

Творчески съвет и Координатор ръководят Столична програма „Култура”.

Творческият съвет се състои от 22 членове – петима представители на Столичния общински съвет; двама представители на Столична общинска администрация; петнадесет представители на организации в сферата на културата, на академичните среди и независимия сектор.

Съставът на Творческия съвет на Столична програма „Култура” се определя с решение на Столичен общински съвет по предложение на Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие. Мандатът на Творческия съвет съвпада с мандата на Столичния общински съвет.

Творческият съвет се ръководи от председател и двама заместник-председатели, избрани от неговия състав. Членовете на Творческия съвет извършват своята дейност на доброволен принцип. Работата на Творческия съвет се подпомага от администрацията на дирекция „Култура”.

 

ТВОРЧЕСКИ СЪВЕТ НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” 2015 – 2019 г.

Председател:

проф. Николай Йорданов
председател на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата

Членове:

Биляна Генова
координатор на СП "Култура", директор на дирекция "Култура"

Тони Николов
Портал "Култура"

Снежана Тодорова
председател на Съюза на българските журналисти

Лилия Маравиля
Съюз на артистите в България

Калин Вельов
Българска музикална асоциация

Мирослав Боршош

проф. Божидар Манов
Съюз на българските филмови дейци

Юрий Вълковски
директор на "Фондация за градски проекти и изследвания"

Васил Димитров
председател на Българската фестивална асоциация

Недко Солаков
художник

Гергана Димитрова
Асоциация за свободен театър

Георги Текев
изпълнителен директор на Нов български университет

Харалан Александров
Център "Български институт за отношения между хората"

Красимира Величкова
директор на Български дарителски форум

Людмил Каравасилев
ръководител отдел "Корпоративни комуникации" в "Метро Кеш енд Кери", член на УС на Български дарителски форум

доц. д-р Тодор Чобанов
заместник-кмет на Столична община, направление "Култура, образование, спорт и превенция на зависимости"

Малина Едрева
председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичния общински съвет

Венцислав Мицов
общински съветник в Столичния общински съвет

Калоян Паргов
общински съветник в Столичния общински съвет

Борислав Бориславов
общински съветник в Столичния общински съвет

Виолета Тодорова
общински съветник в Столичния общински съвет